CƠ CHẾ ĐẠI LÝ

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐỐI TÁC .
– Căn cứ theo Hợp đồng phân phối sản phẩm hàng hóa số: .. HĐNT/….. đã ký ngày …. tháng ….. năm 2019
– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên.
Chúng tôi gồm có:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN MANDA PAINT VIỆT NAM.
Đại diện Ông : ………………… Chức vụ:
Địa chỉ : Lô 38 – Đường Võ Chí Công – Phường Hòa Qúy – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.
Điện thoại :
Mã số thuế :
*Thông tin chuyển tiền:
1. Tên tài khoản: Công ty Cổ Phần Manda Paint Việt Nam
Tài khoản số: 2005201012343
Tại : Agribank – PGD Cẩm Lệ – Đà Nẵng.
Bên B: …………………………………
Đại diện: Ông(Bà) …………………………………………..Ngày sinh: ………………..
Chức vụ: …………………
Địa chỉ:………………………….. MST: ………………………..
Điện thoại:…………………………..
CMND Số : ………… Cấp ngày: …………. Tại: …………..
Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
1. Doanh thu:
Bên A thực hiện việc giao, bên B nhận chỉ tiêu doanh thu tối thiểu năm ……….. tại thị trường:
Tỉnh ……………..là: …………………
(Bằng chữ:………………………………)
2. Địa bàn phân phối: …………………………………
3. Phương thức thanh toán:
3.1. Chuyển khoản.
3.2. Tiền mặt: Trường hợp bên B nộp tiền mặt thì phải nộp tại trụ sở Công ty hoặc nộp cho nhân viên công ty có giấy uỷ quyền và phiếu thu của Công ty. Nếu nhà phân phối chuyển tiền mà không tuân thủ điều kiện trên khi mất hoặc thất thoát tiền thì Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
4. Các chính sách hỗ trợ:
4.1. Hỗ trợ vận chuyển:
– Công ty hỗ trợ 100% cước vận chuyển tới nhà phân phối (hoặc khoản cách xa tương đương tới nhà phân phối) tính từ nhà máy làm chuẩn đối với các trường hợp sau:

STT Khoản cách tới NPP(hoặc khoản cách xa tương đương) Giá trị đơn hàng và giá trị thực tế NPP lấy (VNĐ)
1 Dưới 50 Km ≥ 20,000,000
2 Từ 50 Km đến 200 Km ≥ 60,000,000
3 Từ 200 Km đến 400 Km ≥ 100,000,000
– Công ty sẽ hỗ trợ trực tiếp …….. trên doanh thu tiền về trong tháng các đơn hàng không đủ điều kiện trên và được giảm trừ công nợ hàng tháng.
4.2. Chi phí đổi trả hàng:
– Bên A cho bên B đổi hoặc trả hàng định kỳ 03 tháng/1 lần . Khi đổi hoặc trả lại hàng (không do lỗi của nhà sản xuất) bên B phải chịu chi phí xử lý …………… giá trị hàng hóa và toàn bộ chi phí vận chuyển phát sinh .
4.3. Chính sách thương mại :
– Nhà phân phối nhập với giá chiết khấu ……….. trên bảng giá ( có bảng chi tiết kèm theo).
– Công ty hỗ trợ xây dựng giá bán, cơ chế đại lý, cơ chế thị trường cho đối tác.
– Hỗ trợ bảng màu, báo giá theo quy định của công ty.
– Thưởng doanh thu năm theo bảng sau:
Mức Doanh thu năm NPP đăng ký Mức thưởng Ghi chú
1 Từ 200 đến = 300 triệu đồng Mức thưởng năm được trả theo năm tài chính.
2 Từ 301 đến = 400 triệu đồng
3 Từ 401 đến = 500 triệu đồng
4 > 500 triệu đồng

6. Điều khoản thi hành:
– Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng số … HĐNT/-…-……., ngày …. tháng ……. năm …… và có giá trị kể từ ngày ký.
– Phụ lục hợp đồng này được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, Bên B giữ 01 bản và bên A giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

CƠ CHẾ ĐẠI LÝ

BẢNG GÍA CHUẨN CÔNG TY

BẢNG MÀU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM

BẢNG THÔNG BÁO CỦA PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ

KẾT QUẢ TEST 1

KẾT QUẢ TEST 2

KẾT QUẢ TEST 3

THÔNG TIN CHỨNG CHỈ ISO SẢN PHẨM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN HỢP QUY CỦA SẢN PHẨM

0934 995 812